top of page
Klasik Şiirden Modern Şiire Bir Rumeli Kutbu Saru Saltuk

Saru Saltuk, Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simalarındandır. Horasan erenlerinin pîrlerinden olan Saru Saltuk,,, Anadolu ve Rumeli’de İslâmiyet’in temellerini atmış misyon sahibi büyük bir şahsiyettir.Hacı Bektaş-ı Velî nasıl ki Anadolu’nun kutbu ise Saru Saltuk da Rumeli’nin kutbudur. Onun Misyonu şiirde kendi şahsiyeti gibi batınî bir mektep doğurmuştur. Bir muamma olan yaşamının ve ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen, Anadolu ve Rumeli topraklarında Sru Saltuk efsanesi devam etmektedir ve buralarda ona ait makamların sayısı belli değildir. Horasan erenlerinin görüşlerini yamak için en uygun yer Balkanlar idi. İşte bu yüzdendir ki onlar da Balkanlara yönelerek oralarda tekke ve zaviyelerini kurmuşlar ve kendi görüş ve düşüncelerini yaymaya çalışmışlardır. Mamafih buralarda İslamiyet adına ciddi anlamda bir örgütçülük ve fikir öncülüğü yapmışlardır. Bunun da ötesinde halkın bilinçlenmesi için birer misyoner gibi çalışmışlardır.

 

Klasik Şiirden Modern Şiire Bir Rumeli Kutbu Saru Saltuk

280,00₺ Normal Fiyat
220,00₺İndirimli Fiyat
  • Yazar: Hasan Aktaş

    Yayınevi: Yort savul Yayınları

    İlk Basım Yılı: 2016

    Sayfa sayısı: 288

    ISBN: 978-605-66211-3-0

bottom of page