top of page

Eserler

01. Yeni ve Çağdaş Alman Şiiri Antolojisi, Pasifik Yayınları, Samsun, 1993
02. İsmet Özel'in Amentüsü/Metindil bilimsel Bir Çözümleme, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000
03. Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001
04. Çağdaş Türk Şiirinde Tarihî Şahsiyetler ve Eserleri, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002
05. Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, Söylem Yayınları, İstanbul, 20002; Çizgi Kitabevi, 2002
06. Yeni Türk Şiirinde Mevlânâ Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
07. Yeni Türk Şiirinde Yunus Emre Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
08. Yeni Türk Şiirinde Hallâc-ı Mansûr Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002
09. Türk Şiirinde Kuşlar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
10. Çağdaş Türk Şiirinde Coğrafya, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
11. Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin Arkeolojisi ve Doktrini, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003
12. Çocuklar Yunusu Denize Bağışladılar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2003 (1. Şiir kitabı)
13. Klasik Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
14. Yeni Türk Şiirinde Seyyid Nesîmî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004
15. Aşeke, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2004 (2. Şiir kitabı)
16. Modern Şairlerin Perspektifinden Osmanlı Padişahları, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
17. Semender Mumyaları, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005 (3. Şiir kitabı)
18. Yeni Türk Şiirinde Hacı Bektaş-ı Velî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
19. Çağdaş Türk Şiirinde Kuşlar, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005
20. Çağdaş Türk Şiirinde Peygamberler, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
21. Çağdaş Türk Şiirinde Tip ve Karakterler, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
22. Çağdaş Türk Şiirinde Sosyal Hayat, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006

DSCN2512_edited.jpg

23. Yeni Türk Şiirinde Pir Sultan Abdal Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006
24. Benim Kırkambarım, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2006 
25. Çağdaş Türk Şiirinde İnsan, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2007
26. Yeni Türk Şiirinde Ahmet Yesevî Okulu ve Misyonu, Edirne, 2007
27. Çağdaş Türk Şiirinde Kozmik Âlem, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008
28. Yeni Türk Şiirinde Cüneyd-i Bağdadî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008
29. Nedimin Şiirinde Aklın Geometrisi ve Kadın İmgesi [Kâfir Redifli Gazelin Feminist Teori Açısından Tahlili], Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008
30. Çağdaş Türk Şirinde Mutasavvıflar, Yort Savul Yayınları, Rize, 2008
31. Çağdaş Türk Şirinde Hayvanlar Âlemi, Yort Savul Yayınları, Rize, 2008
32. Yeni Türk Şirinde İbrahim Edhem Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Rize, 2008
33. Çağdaş Türk Şirinde Dinî Motifler, Yort Savul Yayınları, Rize, 2011
34. Yeni Türk Şiirinde Bâyezid-i Bistâmî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Rize, 2011
35. Meşkoğrafya, Yort Savul Yayınları, Rize, 2011 (4. Şiir kitabı)
36. Cellâdına Gülümseyen Şair İsmet Özel, Yort Savul Yayınları, Rize, 2011
37. Mersiyeden Modern Şiire Tarihin Şuuru Kerbelâ, Yort Savul Yayınları, Rize, 2013
38. Klasik Şiirden Modern Şiire Ashâb-ı Kehf-Çağının Büyük Devrimci Karakterleri, Yort Savul Yayınları, Rize, 2013
39. Rüzgâra Karşı Bir Uzun Yürüyüş, Yort Savul Yayınları, Rize, 2013
40. Yeni Türk Şiirinde Hallâc'ın Küllerinden Doğan Bir Klasik Fenomen YUNUS EMRE Figürleri ve İmajları, Yort Savul Yayınları, Rize, 2014 (Yunus Emre'nin Tapduk Emre'nin dergâhına 40 yıl düzgün odun taşımasının hakkına ve hatırına 40. kitap) 
41. Yeni Türk Şiirinde Bir Enelhak Şehidi İsmail Ma'şûkî, Yort Savul Yayınları, Rize, 2014
42. Çağdaş Türk Şiirinde Bitkiler Âlemi Tezkiresi ve Mecmuası, Yort Savul Yayınları, Rize, 2015
43. Kırk Kiler (Zarfını Kaybetmiş Mazruflar Dükkânı), Yort Savul Yayınları, Rize, 2015
44. Muhayyiletü'l-Hakâyık-Darası Alınmamış Sözler Pazarı, Yort Savul Yayınları, Rize, 2015
45. Temmetü'l-Mim-Mim Gözünden Kaçmış Kuşlar Evi, Yort Savul Yayınları, Rize, 2015

46. Hepyek, Yort Savul Yayınları, Rize, 2016 (5. şiir kitabı)
47. Kan Burcu, Yort Savul Yayınları, Rize, 2016 (6. şiir kitabı)

48. Klasik Şiirden Modern Şiire Bir Rumeli Kutbu Saru Saltuk Menkıbeleri ve Paradigmaları, Yort Savul Yayınları, 2016

49. Osmanlını Âhirinde Ateşler ve Güller İçinde Bir Sivil ve Sıkı Şair Ahmet Haşim Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, 2016

50. Ölümümden Sonra Basın Beni NUROL BANABAK –Aslı Gibi tek Nüsha, Yort Savul Yayınları, Rize, 2017

51. Türk Edebiyatında Gölgesi Bedeninden Büyük Kelebek Vizeli Mülkiyetsiz Bir Anarşist, Hayalet Oğuz, Yort Savul Yayınları, Rize, 2017

52. ip, Yort Savul Akademisi, Rize, 2017 (roman)

53. Osmanlı Dİvan Şiirinde Edebi Sanatlar, Yort Savul Akademisi, Bayburt, 2019

bottom of page