top of page

İmza Günü ve Söyleşi

Söz dedi, kalem dedi, Kelam dedi. Bir kelimeye bir dünya giydirdi. Yazar Hasan Aktaş, Göz nuruyla doldurduğu kalemleriyle gönül sesinin suskun nakşını işlediği kelimeler kitap halinde halka sunuldu. Coşkuyla gelenler oldu susamış suya hasret gibi. Bazıları çekingendi belki alışkan değildi bilginin paylaşılmasına. Oysa “Bilgi” paylaştıkça çoğalıyor.

Purut Kitabevi | 14-15 Aralık 2019

bottom of page