top of page
Yeni Türk Şiirinde Cüneyd-i Bağdadî Okulu ve Misyonu

Cüneyd-i Bağdadî, Bağdat Tasavvuf Okulu’nun kurucu olan en büyük sûfîlerinden biridir. Cüneyd-i Bağdadî; öğretisi, nasihatleri, kerametleri, menkıbeleri ve faaliyetleri ile ünlüdür. Cüneyd ile ilgili ilk orijinal imgeyi tarihte ilk defa Âsaf Halet Çelebi üretmiştir. Çelebi’nin Cüneyd ile ilgili üretmiş olduğu bu imge zamanla sıkı bir mazmun haline gelmiştir. Ondan sonra gelen şairler bu mazmunu alabildiğine açıklamışlar ve onu estetik zevkleri doğrultusunda yeniden çoğaltmışlardır. Çelebi  bu yönüyle ekol ve misyon sahibi bir insandır. Çelebi’den itibaren şairlerimiz varlık ve yokluk gibi birbirine tezat oluşturan iki temel felsefî kavramı Cüneyd ekseninde ele almışlardır. Cüneyd’in benimsediği ve yaşamış olduğu hayatın yanında savunduğu görüşleri, kendi ekseninde böyle paradoksal bir felsefeyi irdelemeyi olanaklı hale getiriyor. Çelebi, kendinden sonraki havas şairleri Cüneyd ile ilgili şiir yazmaları konusunda ateşlemiştir.

 

Yeni Türk Şiirinde Cüneyd-i Bağdadî Okulu ve Misyonu

170,00₺ Normal Fiyat
130,00₺İndirimli Fiyat
  • Yazar: Hasan Aktaş

    Yayınevi: Yort Savul Yayınları

    Sayfa Sayısı: 160

    İlk Basım Yılı: 2008

    ISBN: 978-975-01959-3-8

bottom of page