top of page
Çağdaş Türk Şiirinde Mutasavvıflar

İslâmiyette felsefe tasavvuf ile başlamıştır. Bu anlamda sûfîler, sûfî oldukları kadar aynı zamanda feylesofturlar. Yaşadıkları toplumu zımnen eleştiren ve mevcut yanlışlara karşı tavır koyan onlardır. Tasavvuf ilim demektir, tasavvuf irfan demektir, tasavvuf umran demektir. Tasavvuf şiiri ise dimağda Nişâbur depremi etkisi yaratan ve insanı narkoza sokan bir şiirdir. Her tasavvuf okulunun bir şiir poetikası vardır. Tasavvuf şiiri okulu başlı başına bir disiplindir. Hiç şüphesiz ki tasavvuf başlı başına bir yorum ve hermeneutik mektebidir. Mutasavvıflar, eski dönemlerin üniversiteleri olan ilim, irfan ve ahlâk felsefelerinin üretildiği dergâh ve tekkelerde yetişmişlerdir.

Çağdaş Türk Şiirinde Mutasavvıflar

225,00₺ Normal Fiyat
175,00₺İndirimli Fiyat
  • Yazar: Hasan Aktaş

    Yayınevi: Yort savul Yayınları

    İlk Basım Yılı: 2008

    Sayfa sayısı: 256

    ISBN: 978-975-01959-7-6

bottom of page